Hädaolukordade lahendamine ja plaanid

Hädaolukorra lahendamist juhib asutus, kes on määratud hädaolukorra seaduses või eraldi Vabariigi Valituse määrusega. Hädaolukordade lahendamiseks kehtivad ühtsed põhimõtted ja protseduurid, mida rakendavad kõik juhtivad ja lahendamisele kaasatavad asutused. Ühtsed põhimõtted on kehtestatud juhtimiskorraldusele, asutuste vahelisele koostöö korraldusele ja teabevahetusele, avalikkuse teavitamisele ning ulatusliku evakuatsiooni korraldamisele.

Iga riskianalüüsis väljatoodud hädaolukorra kohta koostatakse hädaolukorra lahendamise plaan, kus asutused lepivad kokku, kuidas nad koostöös hädaolukorda lahendavad. Plaani koostamine on vajalik, et asutustel oleks operatiivne ja toimiv lahendusplaan ühtseks tegutsemiseks. Plaanis täpsustatakse hädaolukorra lahendamise juhtimisstruktuuri, osalevate asutuste või isikute ülesandeid, teabevahetuse ja avalikkuse hädaolukorrast teavitamise korraldust, rahvusvahelise koostöö korraldust ning muid vajalikke küsimusi.

Hetkel kehtivad hädaolukorra lahendamise plaanid on Päästeameti koostatud 2020. aastal koostatud tormist põhjustatud üleujutusele ja doominoefektiga õnnetusele suurõnnetuse ohuga ettevõttes.