Hädaolukorra riskide hindamine

Erinevate hädaolukorra ohtude ja riskide hindamiseks koostatakse riskianalüüse, mis võimaldavad süsteemselt hinnata, millised sündmused võivad edasi areneda hädaolukorraks ja millised mitte. Hindamise käigus analüüsitakse samuti asutuse ja koostööpartnerite valmisolekut ja võimeid, et kaardistada olulised puudused ning planeerida meetmeid nende kaotamiseks või vähendamiseks. Riskianalüüsi koostab vastava hädaolukorra lahendamisel juhtasutuseks määratud asutus.

Hädaolukorra riskianalüüse koostatakse järgmistele sündmustele:

Hetkel kehtiva päästesündmuse riskianalüüsi koostas 2020. aastal Päästeamet. Iga hädaolukorrani viiva sündmuse kohta koostatakse riskiankeet. Riskiankeet on avalikkuse teadlikkuse suurendamiseks koostatav riskianalüüsi osa. Juhtiv asutus avaldab riskiankeedi oma veebilehel hiljemalt kahe nädala jooksul pärast riskianalüüsi kinnitamist ning tutvustab avalikkusele riskianalüüsi olulisemaid järeldusi.

Riskiankeet – doominoefektiga õnnetus suurõnnetuse ohuga ettevõttes

Riskiankeet – tormist põhjustatud üleujutus