Tuletõrjesport

Meeskonna hargnemine mootorpumbaga

Meeskonna hargnemine mootorpumbaga on meeskonna ala, kus igal sportlasel on täita oma ülesanne. Seitsme liikmeline meeskond stardib 10 m kauguselt alusest, alusel asuvad komplekteeritud tuletõrjevoolikud, mootorpump ja selle läheduses 4m kaugusel veemahuti. Joostes aluseni ühendavad sportlased voolikud ja võtavad vett veemahutist, käivitavad mootori ning jooksevad voolikud lahti kuni n-ö tulejooneni, mis asub kuni 80m kaugusel alusest. Tulejoone taga on meestel ülesanne joatorude abil täita märklaua anumad, mis asuvad 5 m kaugusel. Aeg fikseeritakse, kui märklaua anumad on täidetud veega, millest annab märku signaallamp.