Demineerimine

Demineerimiskeskuse spetsialistid teevad igal aastal kahjutuks tuhandeid plahvatusohtlikke granaate, mürske, miine jt lõhkekehi, muutes Eesti keskkonda turvalisemaks.

Demineerimiskeskuse teenistujad töötavad neljas piirkondlikus pommigrupis. Kõigile lõhkeainetega seotud teadetele reageerivad nad ööpäeva läbi. Keskus suudab lahendada ka keemilise, bioloogilise, kiirgus- ja tuumaohuga seotud probleeme.

Demineerimine
Demineerimiskeskuse põhiülesanded

  • teha kahjutuks lõhkekehad ja -seadeldised;
  • reageerida pommikahtlustustele ja -ähvardustele;
  • koguda ja analüüsida teavet demineerimise kohta.

Teata pommiohust või lõhkeaine/lahingumoona leiust häirekeskusse telefonil 112!