Päästetööd

Päästetööde valdkond tagab valmisoleku päästetöödeks ning teeb ja juhib neid. Selleks on vaja palju inimesi ja tehnikat. Kavandame päästeressurssi, nt määrame komandode asukohad ja hindame nende päästevõimekust, koolitame inimesi, analüüsime teenuseid ja arendame neid.

Valmisolek

Ööpäev läbi on päästetöödeks valmis üle 350 inimese üle Eesti. Meil on 71 riiklikku komandot ning 119 vabatahtlikku päästekomandot.


Reageerimine

Reageerime kõigile päästesündmustele ühtsete põhimõtete alusel. Häirekeskus saadab päästeressursi sündmuskohale vastavalt selle sündmuse eripärale, raskusastmele ja asukohale. Sündmuseid lahendame 4-astmelise süsteemi järgi, mis lihtsustab ressursivalikut vastavalt vajaminevale tegevusele, I aste - madalaim, IV aste - kõrgeim.


I tasand - päästekomandod

Eestis on kokku 71 eri suuruse ja võimekusega riiklikku komandot ning 119 vabatahtlikku komandot. Komandovõrgustik katab riiki nii, et päästeabi jõuaks kohale võimalikult ruttu. 93% Eesti elanikke saab elupäästvat abi hiljemalt 15 minuti jooksul. Komandost reageerivat päästemeeskonda juhib meeskonnavanem. Vajaduse korral suudab ta koordineerida ka mitme päästemeeskonna tööd.

II tasand - välijuhid

Eestis on kokku 7 välijuhtide gruppi. Igas valvab pidevalt korraga üks päästeteenistuja. Tema ülesanne on tagada valmisolek oma päästepiirkonnas ja juhtida keerulisemaid päästesündmuseid.

III tasand - operatiivjuhid

Igas neljas päästekeskuses on ööpäevavalves operatiivjuht ja tema abi. Operatiivjuhi ülesanne on tagada üldine operatiivvalmisolek ühe päästekeskuse piires. Suurõnnetuste korral koordineerib või juhib ta päästetöid ja taotleb lisaressursse nii päästeametist kui teistelt ametkondadelt.

IV tasand - päästeameti vastutav

Ööpäevavalves on ka päästeameti vastutav. Tema peab tagama operatiivvalmisoleku kogu riigi ulatuses. Suurõnnetuste korral jagab ta päästekeskuste vahel ressurssi, taotleb abi teistelt ametkondadelt, osaleb kriisisuhtluses, küsib abi välisriikidest ja võtab seda vastu ning koordineerib ja vajaduse korral juhib suuremahulisi päästetöid.