Päästekomandode kaart

Klikates allpool oleval lingil, on võimalik vaadata kõikide riiklike ja vabatahtlike komandode asukohti ning lisaks ka riiklike komandode ajatsoone (5-, 10-, 15- ja 30 minutit), mis näitavad sõiduaega normaaltingimustel.

Käesoleval hetkel on Eestis:

  • 72 riiklikku päästekomandot
  • 117 vabatahtlikku päästekomandot
  • 3 vabatahtlikku reservpäästerühma.

66 riiklikus komandos on pidevalt valves vähemalt 3 inimest. Vabatahtlikus komandos on üldjuhul koduses valmisolekus 2 inimest, kes reageerivad 1 kuni 15 minuti jooksul. Riiklik komando reageerib kutsele ühe minuti jooksul.

2021. aastal jõudis elupäästevõimekus elupäästesündmusele keskmiselt 7 minuti ja 29,4 sekundiga. 

INTERAKTIIVNE KAART (kutselised ja vabatahtlikud komandod) vasakul servas asetseb kaardi legend, kus on näidatud rakendusel paiknevad sümbolid ja nende tähendused.


Nupp "sisu" avab kaardikihtide loetelu, mida on võimalik sisse-välja lülitada. Soovitud asukoha leidmiseks saab kasutada otsingulahtrit või liikuda käsitsi vajaliku piirkonna peale. Klikates kaardi huvipakkuvale sümbolile, avaneb aken sümboli(te) infoga. Näiteks päästekomandode andmed: teenused, kooseis, kontakt.

Kaardi leiad siit: KAART