ISF 2021-2027 projektid

Sisejulgeolekufondi 2021–2027 vahendite kasutamise aluseks on 27.10.2022 otsusega nr C(2022)7920 Euroopa Komisjoni kinnitatud „Sisejulgeolekufondi rakenduskava perioodiks 2021–2027”. Päästeameti elluviidavate projektidega panustatakse Sisejulgeolekufondi 2021–2027 rahastamiskava meetme nr 3.3 „Kuritegevuse ennetamine ja koolituste kaudu siseturvalisuse valdkonna suutlikkuse suurendamine“ ja meetme nr 3.4 „Seadmete soetamise kaudu siseturvalisuse valdkonna suutlikkuse suurendamine“ rakendamisse.

 • Demineerimisalased koolitused
  Projekti raames plaanitakse saata demineerijad erialastele väliskoolitustele, konverentsidele ja seminaridele. Samuti on kavas väliskoolitajatega koolitused Eestis ja/või ühisõppused välisriikide ja koostööpartneritega. Eesmärk on arendada kõigi demineerimiskeskuse töötajate demineerimisalaseid oskuseid vastavalt nende kvalifikatsioonile.
 • Projekti maksumus: 700 000 eurot

  Projekti finantseerimiseks kasutatakse Sisejulgeolekufondi 2021–2027 rahastamiskava meetme nr 3.3 „Kuritegevuse ennetamine ja koolituste kaudu siseturvalisuse valdkonna suutlikkuse suurendamine“
 • Pommiülikondade hankimine

  Soetatakse demineerimistööks vajalikud pommiülikonnad. Nende soetamine tagab, et oleme Eestis paremini valmis kriisideks ja igapäevasteks demineerimistöödeks. Tänu erivarustusele suudavad demineerijad pakkuda kvaliteetsemat teenust ja vähendada riske enda ja teiste inimeste eludele.

  Projekti maksumus: 1 152 000 eurot

  Projekti finantseerimiseks kasutatakse Sisejulgeolekufondi 2021–2027 rahastamiskava meetme nr 3.4 „Seadmete soetamise kaudu siseturvalisuse valdkonna suutlikkuse suurendamine“ vahendeid ning riiklikku kaasfinantseeringut.
 • Pommirobotite hankimine

  Soetatakse demineerimistööks vajalikud pommirobotid. Nende soetamine tagab, et oleme Eestis paremini valmis kriisideks ja igapäevasteks demineerimistöödeks. Tänu erivarustusele suudavad demineerijad pakkuda kvaliteetsemat teenust ja vähendada riske enda ja teiste inimeste eludele.

  Projekti maksumus: 2 850 000 eurot

  Projekti finantseerimiseks kasutatakse Sisejulgeolekufondi 2021–2027 rahastamiskava meetme nr 3.4 „Seadmete soetamise kaudu siseturvalisuse valdkonna suutlikkuse suurendamine“ vahendeid ning riiklikku kaasfinantseeringut.

euroopa liidu logod