Projektid

Päästeamet on viinud läbi nii rahvusvahelisi kui ka siseriiklikke projekte. Käesoleva ajani on prioriteetseteks projektideks olnud eelkõige valmisolekule ning reageerimisele suunatud projektid, mis on olnud mahukaimad just vajaliku päästevarustuse soetamise suunal.

Päästeamet on aastate jooksul viinud läbi arvukalt väga erinevaid projekte, mis on saanud rahastuse erinevatest rahastamisallikatest, olgu siinkohal mainitud:

  • Läänemere piirkonna INTERREG III B programm
  • Välisministeeriumi arengukoostöö vahendid
  • Ühtekuuluvusfond
  • Euroopa Liidu Elanikkonnakaitse Mehhanism
  • Euroopa Komisjoni LIFE+ programm
  • Euroopa Regionaalarengu Fond
  • EL Elanikkonnakaitse Finantsinstrument
  • Šveitsi riik Šveitsi koostööprogrammi raames

Tulenevalt EL tasandil toimuvatest muudatustest ning arusaamisest on ennetuse ning kriisireguleerimisega seotud projektid lähimas tulevikus omandamas Päästeameti jaoks valmisoleku ja reageerimise projektide kõrval üha suuremat osakaalu. Sellise suuna on võtnud ka Päästeameti tegevust otseselt puudutav ning kujundav Euroopa Liidu Elanikkonnakaitse Mehhanism (EL EKM). 

Päästeameti lähenemine tulevastele projektidele on eelkõige seotud efektiivsema ennetuse, valmisoleku ja reageerimise, riskidest arusaamise ning valmisoleku kõrgema taseme tagamisega ja kuluefektiivsuse tõstmisega.