Keemiaõnnetus

Kloor

Kollakasroheline terava ärritava lõhnaline sööbiv õhust raskem gaas. 
Ohud
Mürgise kemikaali kontsentratsioon õhus.
Mõju tervisele
Ärritab tugevalt silmi ja hingamisteid. Põhjustab pisaravoolust, silmade ja kurgu kipitust, köha, iiveldust, oksendamist, peavalu, pearinglust ja hingamisraskust. Niiskes õhus ärritab ka nahka. Suuremate kontsentratsioonide korral võimalik kopsuturse ja surm.
Tegutsemine
Väljas viibides liikuda risti tuulesuunaga ohualast kaugemale. Varjuda kinnistesse ruumidesse. Ruumides sulgeda kõik uksed, aknad ja ventilatsiooniavad. Katta kinni hingamisteed, võimalusel niiske riidega. Vältida keldrites viibimist, õhust raskema gaasina liigub gaaspilv maapinnal ja võib koguneda madalametesse kohtadesse. Võimalusel minna ülemistele korrustele.
Esmaabi 
Kannatanud toimetada mittesaastunud alale värske õhu kätte, eemaldada saastunud riided, loputada nahka ja silmi jooksva veega vähemalt 15 minutit. Hingamisraskuste korral manustada hapnikku. Tagada rahu ja soojus. Kuna sümptomid võivad avalduda hiljem, vajavad kannatanud kindlasti hospitaliseerimist!