Keemiaõnnetus

Suits

Põlengutes tekkiv suits võib sisaldada lisaks süsinikmonooksiidile (CO) ka teisi mürgiseid aineid ja põhjustada sissehingamisel tervisekahjustusi ja isegi surma. Suitsusest keskkonnast tuleb lahkuda risti tuulesuunaga ja katta kinni hingamisteed. Hingamisraskuste või pea uimasuse korral pöörduda koheselt arsti juurde.