Päästeamet organisatsioonina

Päästeamet on Siseministeeriumi valitsemisala asutus. 31.12.2019 seisuga töötas Päästeametis 2048 teenistujat, olles nii suuruselt kolmas avaliku sektori asutus Eestis.

Päästeametis on 5 valdkonda – ennetustöö, ohutusjärelevalve, päästetöö, demineerimine ja hädaolukordadeks valmistumine. Päästeametis on kokku 59 teenust, sh 28 põhi- ning 31 tugiteenust. 

Päästeamet igapäevane valmisolek põhineb 72 riiklikul komandol, 4 pommigrupil ja 117 vabatahtlikul komandol. 24/7 valmisolekus on 300 riikliku päästjat ja 200 vabatahtlikku päästjat, nende jõududega jõuame 15 minutiga appi 95%-le elanikkonnast.

Päästeameti strateegiaga 2015 – 2025 sõnastati ameti missioon, visioon, väärtused ja strateegilised eesmärgid kui kompaktne strateegiliste otsuste kogum, mis suunab Päästeameti tegevust lähiaastatel.

Päästeameti missioon

  • Ennetame õnnetusi, päästame elu, vara ja keskkonda.

Päästeameti visioon

  • Päästeamet on aastaks 2025 igaühe kaasabil vähendanud Eestis õnnetuste arvu ja kahjusid põhjamaade tasemele.

Päästeameti eesmärk

  • Vähendada aastaks 2025 tules hukkunute arvu 12–le
  • Vähendada aastaks 2025 uppunute arvu 20-le

Päästeameti väärtused

  • Abivalmidus, julgus ja usaldus

Päästeameti eesmärki, muuta Eesti ühiskond turvalisemaks, saame ellu viia vaid igaühe kaasabil – igaüks tähendab nii eraisikuid, ettevõtteid, kohalike omavalitsusi, riigiasutusi, vabatahtlikke ja Päästeameti teenistujaid.

Päästeametit usaldab 95% Eesti elanikest - hoides positiivset ja ennetusele suunatud kuvandit ning igaühe kaasabil,  suudab Päästeamet saavutada endale seatud eesmärgid.

Tutvu Päästeameti strateegiaga SIIN