Päästeamet organisatsioonina

Päästeamet on Siseministeeriumi valitsemisala asutus. 01.07.2021 seisuga töötas Päästeametis 2080 teenistujat, olles nii suuruselt kolmas avaliku sektori asutus Eestis.

Päästeametis on 5 valdkonda – ennetustöö, ohutusjärelevalve, päästetöö, demineerimine ja hädaolukordadeks valmistumine. Päästeametis on kokku 59 teenust, sh 28 põhi- ning 31 tugiteenust. 

Päästeameti igapäevane valmisolek põhineb 72 riiklikul komandol, 4 pommigrupil, 116 vabatahtlikul komandol ja 2 reservpäästerühmal. 24/7 valmisolekus on u 300 riiklikku ja u 200 vabatahtlikku päästjat, nende jõududega jõuame 15 minutiga appi 90%-le elanikkonnast.

Päästevõrgustiku strateegia aastani 2025 on kogu päästevõrgustiku strateegia, mille eesmärk on luua Eesti elanikele ohutu ja turvaline elukeskkond.

Missioon

  • Ennetame õnnetusi, valmistume kriisideks ning päästame elu, vara ja keskkonda.

Päästevisioon

  • Oleme aastaks 2025 tõstnud ohutuse igaühe kaasabil Põhjamaade tasemele ja suurendanud kriisideks valmisolekut.

Eesmärgid

  • tulesurm on harva esinev ja tuleõnnetuste kahju minimaalne
  • veeõnnetustes hukkumine on harva esinev
  • elanikud, KOV-id ja päästevõrgustik on kriisideks valmis
  • lõhkematerjalide plahvatustes ei hukku inimesi ning lõhkematerjalidega seotud õnnetusi ei toimu
  • ohtlikke aineid käideldakse ehitises ohutult ja õnnetuste kahjud on minimaalsed
  • päästevõrgustik on ühtne ja selles tegutsevad õnnelikud inimesed ning päästeameti usaldus on kõrge

Päästeameti väärtused

  • Abivalmidus, julgus ja usaldus

Päästeameti eesmärki luua Eesti elanikele ohutu ja turvaline elukeskkond, saame ellu viia vaid igaühe kaasabil – igaüks tähendab nii elanikke, partnereid, kohalike omavalitsusi, riigiasutusi, vabatahtlikke ja Päästeameti teenistujaid.

Päästeametit usaldab 95% Eesti elanikest - hoides positiivset ja ennetusele suunatud kuvandit ning igaühe kaasabil,  suudab Päästeamet saavutada endale seatud eesmärgid.

Tutvu Päästeameti strateegiaga SIIN