Pöördumise vorm

Täites alljärgneva vormi saate esitada teabenõude, pöördumise või päringu kõikidele meie päästeasutustele. Et saaksime Teie teabenõudele või päringule kiiresti vastata, palume vormi täites kindlasti valida Päästekeskus vastavalt piirkonnale, mida Teie päring puudutab.

Teabenõudega on võimalik küsida dokumenti või infot, mis on Päästeametil juba olemas. Teabenõudele vastatakse viie tööpäeva jooksul. Avalikule teabele juurdepääsu tingimused, kord ja viisid ning juurdepääsu võimaldamisest keeldumise alused on sätestatud avaliku teabe seaduses.

Teabenõudena ei käsitleta märgukirja ja selgitustaotlust, millele vastatakse 30 kalendripäeva jooksul. Päringutele, mis ei ole teabenõuded avaliku teabe seaduse mõistes, vastatakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivsele pöördumise esitamise seaduse alusel.

Pöördumise vorm

Tärniga tähistatud väljad ( * ) on kohustuslikud.

Esitaja kontaktandmed

Teabenõude täitmise viis