Tule töövarjuks

Päästeamet võimaldab ametikohtade tutvustamiseks töövarju võimalust. Selleks tuleb ühendust võtta aadressil ...

Miks hakata töövarjuks?

  1. Saad tutvuda enda jaoks olulise valdkonnaga
  2. Tutvud võõrustaja tööalaste väljakutsete, lahenduste ja probleemidega
  3. Avastad põneva karjäärivõimaluse


Töövarjuks registreerimine

Enne töövarjuks registreerimist mõtle läbi, mida selle abil saavutada soovid: miks, kelle juurde ja millal soovid varjutama minna. Töövarjutaja ohutuse tagamiseks on kitsendatud varjutada päästjat, va kui varjutajal on läbitud vastav väljaõpe.

Töövarjutamise ajal

  • Ole julge küsima küsimusi ning täpsustusi, kui miski jääb segaseks.
  • Ole aktiivne kuulaja ning avalda oma arvamust.
  • Tee päeva jooksul endale olulisi märkmeid, mida avastad või pead oluliseks enda õppimise seisukohalt.