Väärtuspakkumine kontoritöötajale

TUGEV MEESKONNAVAIMHOOLIME OMA TÖÖTAJATE TERVISEST
 • me innustame koosolemist läbi spordi- ja tervist edendavate ürituste
 • korraldame valdkondlikke kutsemeisterlikkuse võistlusi ja osaleme meeskondadega rahvaspordiüritustel
 • meie sünergia kogub jõudu iga-aastastel ühisüritustel, milleks on rogain, rattamatk, talvepäev, sõbrapäev, naiste- ja meestepäev, jõuluüritused, jne
 • võimaldame põhjalikke tervisekontrolle
 • hüvitame prillide maksumuse
 • panustame tervise hoidmisesse läbi massaaži võimaluste pakkumise töökohal

TUNNUSTUSAME KANGELASIPAKUME PAINDLIKKUST SINU TÖÖS
 • väärtustame tehtud tööd. Tunnustame kaks korda aastas aumärgi saajaid.
 • Päästeametit on tunnustatud kaugtöö tegija märgisega
 • võimaldame kaugtööd lähtuvalt töö- või ametikohast
 • puhkus kõigile töötajatele 35 päeva
VÄÄRTUSTAME PEREKONDAOLEME AVATUD KARJÄÄRI VÕIMALUSTEGA
 • hoolime järelkasvust, lubades lapse 1. klassi minekul vaba päeva ja kooli lõpetamisel vaba päeva
 • pakume päästeringi ja pääste laagrit väikestele maailma parandajatele
 • veedame koos aega jõulupeol ja perepäeval.
 • toetame karjäärivõimalusi haldusalas ja pakume rotatsiooni
 • tööks vajalike kompetentside täiendamiseks pakume koolitus ja arendusprogramme
 • võimalus on kuuluda EDRT rahvusvahelisse päästemeeskonda
OLEME ÄGEDAD INIMESED
vaimne tervis