Hoonetulekahjud

Hoonetulekahjude aastaanalüüsid:

2012, 2014, 2015, 2016, 2017

Hoonetele kasutus- ja ehitusloa andmisest keeldumise põhjused:

2013