Avaandmed

Mõiste ja kasutustingimused

Avaandmed (i.k. open data) on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud digitaalsed masinloetavas vormingus andmed, millel puuduvad kasutamist ja levitamist takistavad piirangud.

Siin lehel jagame päästetööga seotud masinloetavas formaadis avaandmeid. Avaandmed on avalikud ja mõeldud kõigile vabalt kasutamiseks. Avaandmete kasutamisel nõustute Creative Commons 3.0 litsentsitingimustega. Avaldatavate andmete uuendamine on märgitud teemade kaupa iga andmestiku juures ja sõltub tööprotsessidest ja andmemahtudest. Varem avaldatud andmed võivad täpsustuda või muutuda.

Eesti avaandmete poliitikat koordineerib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM), kes haldab ka avaandmeid koondavat Teabeväravas. Päästeameti kodulehele lisatavad avaandmed on leitavad sealt portaalist.

Küsimused ja ettepanekud palun saata e-posti aadressil: ...