Andmete väljastamise kord

 • Andmete väljastamise kord puudutab uuringuid, millede läbiviimiseks on vaja kasutada Päästeameti andmeid või viia läbi intervjuusid või küsitlusi Päästeametis.
 • Kui uuringu läbiviimiseks soovitakse saada vaid avalikke dokumente või andmeid, siis piisab teabenõude esitamisest. Teabenõudele vastatakse üldjuhul viie tööpäeva jooksul.
 • Kui uuringu läbiviimiseks soovitakse saada mitteavalikke dokumente või andmeid, siis tuleb uurijal (õppuril) esitada digitaalselt allkirjastatud taotlus, milles tuleb võimalikult täpselt määratleda vajalike andmete koosseis.
 • Taotlusele tuleb lisada:
  • uurimistöö kava;
  • küsimustik (ainult juhul, kui soovitakse läbi viia küsitlust).
 • Täidetud ja digitaalselt allkirjastatud taotlus saata aadressile ...
 • Taotlusele vastamine võib võtta aega kuni 30 kalendripäeva.
 • Kui andmete saamiseks on esitatud teabenõue, kuid sellele vastamise käigus selgub, et oleks tulnud esitada taotlus, siis võetakse uurijaga eraldi ühendust.
 • Kui uuringu läbiviimiseks taotletavad andmed on juurdepääsupiiranguga, siis võib Päästeamet põhjendatult keelduda nende väljastamisest.
 • Kui Päästeamet on otsustanud juurdepääsupiiranguga andmed väljastada, siis peab uurija tagama, et:
  • uuring ise selliseid andmeid ei sisalda;
  • uuringu kaitsmine on kuulutatud kinniseks;
  • uuring on nõuetekohaselt kaitstud ja hoitud (nt ei ole avalikustatud veebis).
 • Uuringu läbiviimiseks isikuandmeid üldjuhul ei väljastata. Kui ilma nendeta ei ole uuringu läbiviimine võimalik, siis väljastatakse isikuandmed ainult kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse, isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja teiste õigusaktidega.
 • Päästeamet võib põhjendatult keelduda andmete väljastamisest, kui nende väljastamisega kaasneb Päästeametile ebamõistlikult suur töökoormus.
 • Peale uuringu valmimist peab uurija edastama uuringu ühe kuu jooksul pdf-vormingus aadressil .... Laekunud uuringud avaldatakse Päästeameti siseveebis.