Statistika kohalikele omavalitsustele

Väljakutsed ja olulisemad päästesündmused

2013-2016

Hoonetulekahjude (elu- ja mitteeluhoonetes) tekkepõhjused

2014-2016

2017-2019 aasta andmed interaktiivsel kaardil