Küttesüsteemide portaali KKK

Huvitatud isik ja isikukood

► Kes on huvitatud isik?
Huvitatud isik on töö tellija poolt nimetatud isik.

► Kas huvitatud isik saab samasuguse akti nagu omanik?
Jah, mõlemad saavad samasuguse akti.

► Miks on vajalik sisestada isikukood?
Isikukoodi lisamine on vajalik kuna selle alusel seotakse konkreetne isik, aadress ja küttesüsteem. Portaali eraisikuna sisse logides kuvatakse inimesele kogu info temaga seotud küttesüsteemide kohta.
Juhul kui isikul puudub Eesti Vabariigi isikukood on võimalik kasutada isiku staatusena e-residentsust. Selle puudumisel sobib sisestada ka tellija poolt antud teise kontaktisiku isikukood.

► Kas portaal laseb andmed sisse kanda ilma isikukoodita?
Ei, ilma isikukoodita isikut küttesüsteemidega portaalis siduda ei saa.

► Kas siis kui töö tellib juriidiline isik (arendaja, ühistu, ettevõte) tuleb kanda huvitatud isikutena sisse kõik B-kaardil olevad isikud?
Hea on lisada konkreetne huvitatud isik. Juhul kui on vajadus lisada ka teisi B-kaardil olevaid isikuid, on võimalik seda teha.

► Mida teha kui küttekolde puhastamise tellib valdaja (näiteks üürnik)? Kas tuleb sisestada tema või omaniku isikukood?
Kui töö tellinud isikuks on valdaja, siis tuleb aktile töö tellinud isikuks märkida valdaja andmed ja lisaks märkida huvitatud isikuna omaniku andmed.

► Olen kortermaja akti edastanud, kuidas lisada või muuta huvitatud isikuid?
Kui akt on juba edastatud siis andmeid muuta ja lisada ei saa, saab vaid teha uue akti. Uus akt tunnistab õiguslikult vana akti kehtetuks. Lisaks on võimalik portaalis PDF-ina või allkirjastatud dokumendina akt alla laadida ning edastada soovitud isikule meili või muul viisil.

► Kas järgmisel aastal on akti koostamisel võimalik kasutada eelmises aktis sisestatud tellija ja huvitatud isiku andmeid?
Ei ole võimalik. Iga uue akti sisestamisel küsitakse uuesti töö tellija ning huvitatud isiku andmed.

► Kas kortermaja puhul tuleb sisestada kõikide elanike isikukoodid ja e-posti aadressid?
Kortermaja puhul tehakse akt iga korteri kohta eraldi ja aktile kantakse vaid selle korteri omaniku andmed. Juhul kui töö on tellinud korteriühistu, kantakse töö tellitajaks ühistu esindaja andmed ning huvitatud isikuna lisatakse korteri omanik.

► Kuidas saan sisestada isikukoodi kui töö tellija on juriidiline isik (äriühing või vald)?
Kui töö on tellinud asutus või ettevõtte märgitakse aktile juriidilise isiku nimetus ja töö tellinud inimese andmed (sh isikukood).