Küttesüsteemide portaali KKK

Mis on küttesüsteemide portaal?

Mis on küttesüsteemide portaal?

Küttesüsteemide portaali eesmärk on omada ülevaadet Eestis kasutusel olevatest küttesüsteemidest ning nende ohutusest, vähendada küttekolletest alguse saanud tulekahjude ja neis hukkunute arvu.

Alates 1.märtsis 2021 sisestavad pottsepad ja korstnapühkijad kõik küttesüsteemidega tehtud tööd küttesüsteemide portaali. 

Küttekollete omanikud saavad portaalist vaadata endaga seotud küttesüsteeme. Samuti leiab infot teenust pakkuvate kutseliste korstnapühkijate ning pottseppade ja nende tööpiirkondade kohta.

Enne 1. märtsi tehtud remondi-, ehitus- ja hooldustöid portaali sisestama ei pea ning nende kohta väljastatud pabertõendid kehtivad määratud tähtajani.

► Kuidas leida küttesüsteemide portaali?
Küttesüsteemide portaali aadress on https://ohutusportaal.paasteamet.ee/kuttesusteem/login
Ligi pääseb ka Päästeameti kodulehe kaudu https://www.rescue.ee/ (klikkides alajaotusele e-teenused).

Keskkonna kasutamiseks on vajalik ID-kaart, Mobiil-ID või Smart-ID olemasolu.
Veebibrauseritena soovitame kasutada Google Chrome või Mozilla Firefoxi.

► Millal tuleb küttesüsteemide andmed portaali kanda?
Andmed tuleb portaali sisse kanda kümne tööpäeva jooksul alates töö lõpetamisest.


 Kas tähtaeg 10 tööpäeva andmete sisestamiseks kehtib ka nende tööde kohta, mis on tehtud ehitusjärgus olevates hoonetes (puudub kasutusluba). Tegemist hoonega, mis on veel ehitusjärgus, kuid kütteseade on valmis ja korstnaga ühendatud.

Küttesüsteemide portaali tuleb andmed sisse kanda 10 tööpäeva jooksul peale tööde teostamist. Seda ka juhul kui ehitusjärgus majal ei ole veel ametlikult kasutusluba. Kui küttesüsteem on kasutusvalmiduses ja ohutus on tagatud puudub põhjus süsteemi kasutamise keelamiseks. Küttesüsteemide portaalis võib valida süsteemi seisundiks „kasutamine lubatud“. Kindlasti tuleb juurde lisada ka küttesüsteemiga seotud dokumentatsioon.