Küttesüsteemide portaali KKK

Küttesüsteemide lisamine

 Kas küttesüsteemide portaali saab sisse kanda ka gaasiküttel töötavaid kütteseadmeid?

Jah, saab küll. Küttesüsteemide portaali saab kanda küttesüsteeme, mis on ette nähtud nii tahke, vedela kui gaasilise kütuse põletamiseks.

Kuidas sisestada küttesüsteemi, mis on ehitatud inimese enda poolt?
Küttesüsteemi sisestab esimesel hooldamisel korstnapühkija, kes lisab ka küttesüsteemi kohta omanikult saadud dokumendid.
Küttesüsteemide seadustamise kohta leiab täpsemat infot Päästeameti kodulehelt: https://www.rescue.ee/et/kuettesuesteem

► Mida teha olukorras, kui sellist aadressi ei leia?
Portaalis on aadressi otsingu aluseks Eesti ametlik aadresside register e Maa-ameti kaardirakendus. Juhul kui maja ei ole aadressi otsingu kaudu leitav, soovitame klikkida otse kaardil ja seda suurendades liikuda otsitava hooneni.
Juhul kui selgub, et ka kaardi kaudu ei ole aadressi võimalik leida, tuleb võtta ühendust kohaliku omavalitsusega.

► Kas ahjupassid peavad olema PDF- formaadis?
Jah, ahjupassid peavad olema PDF- formaadis, lisaks digitaalselt allkirjastatud.

► Kas allkirjastada saab ka Smart-IDga?
Hetkel Smart-IDga allkirjastamise võimalust ei ole, kuid teeme IT- partneriga koostööd, et seda võimekust tekitada.

► Kas küttesüsteemid legaliseeritakse automaatselt kui need sisestatakse portaali?
Küttesüsteeme automaatselt portaali kandmisega ei seadustata. Täpsem info küttesüsteemide seadustamise kohta on leitav Päästeameti kodulehelt https://www.rescue.ee/et/kuettesuesteem

► Kui portaalis on akt kinnitatud ja allkirjastatud, kas siis tuleb lisaks vajutada nuppu „EDASTA“. Kas see on vajalik või mitte?
Kindlasti on vajalik vajutada nuppu „Edasta“. Seda nuppu vajutades saadetakse andmed töö tellijale, huvitatud isikutele ja Päästeametile.

► Kas peale akti või ettepaneku edastamist on võimalik seda muuta?
Palume andmed üle kontrollida enne allkirjastamist ja andmete edastamist. Peale akti või ettepaneku edastamist (ehk nupu „Edasta“ kasutamist) ei ole võimalik enam andmeid muuta. Juhul kui aktis on tõesti viga, siis on võimalik teha uus akt. Uus akt tühistab varasema akti.

Kas portaalist saab küttesüsteeme kustutada?
Küttesüsteeme kustutada ei saa ja varem sisestatud andmed säilitatakse. Kui küttesüsteem lammutatakse, tuleb selle olekuks samuti märkida „lammutatud“.

► Mida teha juhul kui korstnapühkija poolt avastatud küttesüsteemi puudus tehakse korda kohe peale kontrolli? Kas on vaja akt sisestada kaks korda?
Korstnapühkijal on andmete sisestamiseks küttesüsteemide portaali aega kümme tööpäeva.
Juhul kui korstnapühkija ja töö tellija lepivad omavahel kokku, et puudused likvideeritakse koheselt paari päeva jooksul, ei ole vaja mitut akti koostada. Sel juhul ootab korstnapühkija puuduste kõrvaldamise ära, veendub küttesüsteemi korrasolekus ning väljastab akti.
Juhul kui akt vormistati juba esimese kontrolli järgselt, tuleb teha uus akt. Uus akt muudab eelneva akti automaatselt kehtetuks.

► Kuidas sisestada andmed juhul kui küttesüsteemi ei olegi ja töö käigus saab puhastatud vaid korstna ummistus või ventilatsioonilõõrid?
Soovitame sisestada terve küttesüsteemi tervikuna, äärmisel juhul on lubatud sisestada vaid selle üks osa (näiteks korsten). Sellisel juhul tuleb akti sisestamisel valida liigiks „muu“ ning kirjeldada ära, mis korsten see on ja kus paikneb. Aktis saab märkida, et korsten on kontrollitud.

Kui aja möödudes tekivad ka küttesüsteemi teised osad (nt kütteseade), siis tuleb eelnevalt sisestatud (nt korsten) muuta ümber küttesüsteemiks ning korrastada andmed.

► Kas tahkeküttekoldeid on vaja kontrollida ja hooldada ning seejärel portaali sisestada kui need ei ole pidevas kasutuses vaid alternatiivne võimalus juhuks kui pikema aja jooksul elekter kaob? Kas sellised juhul tehakse mööndusi küttekollete hooldamisel?
Mööndusi sellisel juhul ei tehta, kontrollima peab küttekoldeid ka juhul kui neid harva kasutatakse. 

Küttesüsteeme tuleb puhastada vähemalt üks kord aastas. Üksikelamus ja selle abihoonetes võib enda tarbeks ise puhastada, kuid üks kord viie aasta jooksul peab puhastama kutsetunnistusega korstnapühkija, kes väljastab korstnapühkimise akti. Kortermaja, ridaelamu ja paarimaja küttesüsteeme peab korra aastas puhastama kutseline korstnapühkija (alates tase 4), kes sisestab tehtud tööde kohta akti küttesüsteemide portaali.

Kuidas sisestada eksperthinnangutega seotud andmeid? Kuidas saab klient hinnangu kätte ja kuidas ta selle ehitisregistrisse esitada saab kasutusloa saamiseks?

Eksperthinnangut saavad portaali lisada vaid kutselised korstnapühkijad või pottsepad kui töö tellija neile selle info edastab.

Kas kõik eksperthinnangud tuleb portaali ülesse laadida?
Üldjoontes tehakse küttesüsteemi eksperthinnang sellisel juhul kui puudub ahjupass. Hetkel ei ole tehnilise põhjustel võimalik tuleohutuseksperdil ise küttesüsteemide portaali eksperthinnangut lisada. Eksperthinnangu saab järgmise küttesüsteemide hoolduse käigus lisada kutseline korstnapühkija või pottsepp.

Mida teha kui maja ei ole veel Maa-ameti kaardirakendusest leitav aga ennem kasutusluba ei saa kui on väljastatud korstnapühkija akt? Kuidas leida aadressi ja kuidas sisestada andmeid?
Maa- ameti kaardirakendusele jõuavad ehitise andmed kui ehitisregistris taotletakse ehitusluba. Seega on kasutusloa taotlemise hetkeks jõudnud uued andmed juba Maa-ameti kaardirakendusele ja aadressid on leitavad küttesüsteemide portaalis. Kui juhtub, et siiski on andmetega segadus, tuleb omanikul pöörduda kohaliku omavalitsuse poole.