Päästeala noorteringid

Mida õpitakse noorteringis?

  • oskab ennetada tuleohtu, tegutseda tulekahju puhkemisel ning kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid;
  • teab erinevate veekogudega kaasnevaid ohtusid, oskab märgata hädasolijat vees ning õigesti tegutseda;
  • on tuttav Häirekeskuse tööga ning teab, kuidas hädaabinumbrile helistada ja abilistele teed juhatada;
  • teab esmaabiosutamise ohte ja oskab rakendada peamisi esmaabivõtteid;
  • tunneb kodukeemia märgistust, teab elektriga seonduvaid ohte ning märkab looduses varitsevaid riske;
  • oskab ohutult liigelda ning kasutada turvavarustust;
  • oskab ära tunda ohtliku eseme ning õigesti käituda selle leidmise korral;
  • on füüsiliselt aktiivne ja tervislike eluviisidega.