Kemikaaliseaduse § 32 juhendid

Konkreetse juhendi viimast uuendamise kuupäeva vaata juhendi failist.

Kemikaaliseaduse § 32 juhendid

Juhendmaterjal planeerijatele ja projekteerijatele kehtestamaks ühtsed põhimõtted planeeringute ja ehitusprojektide koostamisel, sh keskkonnamõju strateegilisel hindamisel ja keskkonnamõju hindamisel lähtudes kemikaaliseadusest § 32 nõuetest.

Abivahend planeeringute ja ehitusprojektide osas otsuse tegemiseks, kuna ehitatav ehitis, asjakohasel juhul ka ehitamine, peab olema kooskõlas ehitise asukohaga seonduvate kitsenduste ja planeeringuga.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Kemikaaliseaduse § 32 seotud ettekanded