Juhendid asutusele ja ettevõttele

Konkreetse juhendi viimast uuendamise kuupäeva vaata juhendi failist.

Juhend annab vastuseid Eesti haiglate ja hooldekodude tuleohutuse senises praktikas esile kerkinud probleemidele, samuti esitleb senitundmatuid või vähekasutatavaid tulekaitselahendusi. Juhend on mõeldud haiglate-hooldekodude tuleohutuse eest vastutavatele isikutele, hangete tehniliste tingimuste koostajatele, samuti projekteerijatele ning järelevalveinspektoritele.

Juhend piksekaitsesüsteemide nõuetele vastavuse kontrollimisel.

Juhend, mis käsitleb põlevmaterjalide kajastamist laohoone või -platsi plaanil.

Valehäiretega tegelemise meelespea automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemi omanikule.

Valehäiretega tegelemise meelespea automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemi hooldajale.

Soovitused tuleohutuse tagamiseks tuleetenduse korraldamisel.

Juhend põlevamaterjalide laoplatside kohta.

Juhend on mõeldud jae- ja e-kauplejatele ning samuti toote lõppkasutajatele.

Juhend kohalikele omavalitsustele