Juhendid asutusele ja ettevõttele

Juhendi uuendamise kuupäeva näeb failist. Juhendites viidatud normide ja õigusaktide ajakohasuses palume veenduda Riigi Teatajast või MTÜ Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kodulehelt.

Juhend piksekaitsesüsteemide nõuetele vastavuse kontrollimisel

Juhend, mis käsitleb suures koguses (rohkem kui 1000 m3) põlevmaterjali ladustamist

Valehäiretega tegelemise meelespea automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemi omanikule

Valehäiretega tegelemise meelespea automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemi hooldajale

Juhend tulekahjuteate edastamisest loobumise kohta

Soovitused tuleohutuse tagamiseks tuleetenduse korraldamisel

  Juhend on mõeldud jae- ja e-kauplejatele ning samuti toote lõppkasutajatele.

  Juhend kohalikele omavalitsustele

  Kaubandushoonete tuleohutust käsitlev infomaterjal

  Hoolekande- ja tervishoiuasutuste tuleohutust käsitlev materjal

  Majutusasutuste tuleohutust käsitlev materjal

  Haridusasutuste tuleohutust käsitlev materjal