Juhendid eraisikule

Juhendi uuendamise kuupäeva näeb failist.

Oluline on järgida tuleohutusnõuded eluruumides ja ka väljaspool eluruume, näiteks hoovis grillides või õues lõket tehes.

Kokkuvõte olulisematest tuleohutusnõuetest üksikelamus

Meelespea tarbijale taevalaternate kasutamiseks

Kuidas esitada taotlust üksikelamu kasutusteatisele või kasutusloale kooskõlastuse saamiseks?

1.Kirjuta taotlus kohalikule omavalitsusele ehitisregistristi veebilehel:

https://www.ehr.ee/app/esileht?1.

2. Lisa juurde kõik ehitisega seotud dokumendid ja fotod.

Tutvu vajalike dokumentide ja tõendite loeteluga:

eesti keeles- (pdf ja word)

vene keeles- (pdf)

3. Kontrolli andmed ja esita — kui andmed kontrollitud, esita kõik vajalik ühes kaustas (näiteks pealkirjaga "Tuleohutust tõendavad dokumendid").