Juhendid eraisikule

Juhendi uuendamise kuupäeva näeb failist. Juhendites viidatud normide ja õigusaktide ajakohasuses palume veenduda Riigi Teatajast või MTÜ Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kodulehelt.

Oluline on järgida tuleohutusnõudeid eluruumides ja ka väljaspool eluruume, näiteks hoovis grillides või õues lõket tehes.

Kasutusluba, kasutusteatis

Üksikelamu dokumentide ja tõendite loetelu kasutusteatise või kasutusloa kooskõlastamiseks

1.Kirjuta taotlus kohalikule omavalitsusele ehitisregistristi veebilehel:

https://www.ehr.ee/app/esileht?1.

2. Lisa juurde kõik ehitisega seotud dokumendid ja fotod.

Tutvu vajalike dokumentide ja tõendite loeteluga:

eesti keeles (pdf ja word)

vene keeles (pdf)

3. Kontrolli andmed ja esita — kui andmed kontrollitud, esita kõik vajalik ühes kaustas (näiteks pealkirjaga "Tuleohutust tõendavad dokumendid").

    Kokkuvõte olulisematest tuleohutusnõuetest üksikelamus

    Meelespea tarbijale taevalaternate kasutamiseks