Gaasiõnnetus

Pärast gaasiavariid

Ära unusta abistada oma naabreid ja teisi inimesi, kes võivad vajada erilist hoolt ja abi – invaliide, vanureid jt piiratud teovõimega inimesi.

Pärast inimeste väljatoomist gaasiga täidetud keskkonnast tuleb alustada neile esmaabi andmist ja kutsuda kohale kiirabi.

Ära lülita voolu sisse enne, kui oled veendunud, et gaasilõhn on täielikult kadunud ning kõik ruumid ja panipaigad on korralikult tuulutatud.

Teavita gaasimüügi ettevõtet lekkivatest gaasiseadmetest või -balloonidest.

Enne gaasilekkega seotud seadmete kasutamist lase spetsialistidel gaasiseadmed või – balloonid kindlasti üle kontrollida või vajadusel ümber vahetada.