Omavalitsuse kriisivalmiduse KAS-küsimused

Omavalitsuse kriisivalmiduse KAS-küsimused

Kohaliku tasandi kriisivalmisoleku tagamiseks oleme Teiega koostööd teinud juba aastaid. Pikaajaline COVID-kriis on muutnud Päästeameti ja kohalike omavalitsuste koostöö veelgi tihedamaks, üheskoos oleme seljatanud probleeme ning saavutanud omavahelistes dialoogides usalduse.

On selge, et tänane julgeolekuolukord ning Venemaa sõjategevus Ukrainas omab ulatuslikku mõju Euroopale, sealhulgas Eestile, nii meie julgeolekule, majandusele kui meie turvatundele. Meil on vaja olla nendeks mõjudeks valmis nii ühiskonnana laiemalt kogu laiapindse riigikaitse ulatuses kui ka üksikisiku tasandil. Kohalikel omavalitsustel on väga oluline roll kriisiolukordades - kohapeal esmaste ja eluks vajalike teenuste kättesaadavuse ja inimeste toimetuleku tagamine. Omavalitsused on lähim tugi kogukondadele ja inimestele.

Siit leiad Päästeameti soovitused hindamaks kohaliku omavalitsuse kriisivalmidust. Kõigi soovituste täpsustamiseks, pöörduge julgesti oma regiooni päästekeskuste poole.