Omavalitsuse kriisivalmiduse KAS-küsimused

Juhtimiskorralduse ja olukorrateadlikkuse tagamine

  1) Töötajatega ühenduse saamine:

  • Kas on olemas kõigi töötajate telefoninumbrid (k.a. isiklik + pereliikme kontakt) ja kodused aadressid? Kas andmete õigsust on hiljuti kontrollitud?
  • Kas on kokku lepitud, kuidas kriis ära tunda? Kas kokku on lepitud esmased tegevused?
  • Kas on kokku lepitud, kus kogunetakse kriisi korral?

  2) Töötajate kriisiaegsed ülesanded:

  • Kas on prioriseeritud KOV tegevused – mida saab ajutiselt peatada või ümber kujundada kriisi korral?
  • Kas on planeeritud kriitiliste tegevuste jätkumine personaliressursi vähesuse korral?
  • Kas on teada, milliseid töötajaid saab vajadusel suunata toetama kriisilahendamist?
  • Kas on kaardistatud töötajate alternatiivsed oskused (nt kellel mis kategooria juhiload, keelteoskus, IT teadmised jne), mida võib kriisis vaja minna?

  3) Alternatiivne kriisijuhtimise asukoht:

  • Kas on teada, kus toimub kogunemine juhul kui see ei ole tavapärasel taristul võimalik (nt tulekahju, veeavarii, elektrikatkestus, pommiähvardus)?
  • Kas on plaan, kuidas alternatiivne töökoht hoida toimepidevana (sh tagada elekter, küte, vesi jms)?

  4) Kriitiline infovajadus:

  • Kas on määratud kriisijuht?
  • Kas on teada partnerite kontaktid (sh PPA, PäA, KL, KV jne)? Kas andmeid on hiljuti kontrollitud?
  • Kas on olemas kindlaks määratud skeem, kuidas info liigub (kellelt kellele ja mis kanaleid pidi)?
  • Kas on määratud kriitiline info, mis on juhil vajalik otsuste vastuvõtmiseks (sh määratud, kes ja mis vormis infot kogub ning kellele see edastab)?
  • Kas on määratud, kes on inimesed, kes peavad kindlasti olema kaasatud otsuse tegemisel (nt linna / valla sekretär vms)?

  5) Alternatiivid IKT katkestuse korral:

  • Kas on olemas plaan, kuidas registreerida sissetulevad ja väljaminevad dokumente?
  • Kas on olemas plaan, kuidas saada ühendust oluliste partneritega? Kas plaani on testitud?
  • Kas on olemas plaan, kuidas teavitada oma töötajaid?
  • Kas on olemas plaan, kuidas teavitada elanike?
  • Kas kriisijuhtimiseks olulised dokumendid on dubleeritud välisel infokandjal ning paberkandjal?

  6) Küberturvalisus:

  • Kas töötajad (sh allasutsute) on hiljuti läbinud küberhügieeni koolituse (vajadusel küsi RIAst üle)?
  • Kas kõik töötajad on teadlikud küberhügieeni olulisusest ning järgivad nõudeid?