Omavalitsuse kriisivalmiduse KAS-küsimused

Võimekuste kiire kasutuselevõtmine

1) Omavalitsusüksuse tööks vajalikud ressursid:

  • Kas on olemas kontoritarvete varu (nt A4 paber, pastakad, markerid, märkmepaberid, printeri toonerid)? Arvesta ka kriisijuhtimise vajadusega.
  • Kas on olemas taristu toimimiseks vajalikud varud (nt lambipirnid, koristusvahendid, hügieenitarbed jne)?
  • Kas sõidukites hoitakse kütusepaaki vähemalt pooltäis?
  • Kas vajalikud lepingud asjade ostmiseks / teenuste tellimiseks või ka osutamiseks on olemas, sõlmitud?

2) Elutähtsa- või üldhuviteenuse tööks vajalikud ressursid:

  • Kas on olemas vajalik vahendite varu oma ülesannete täitmiseks (nt vajalikud kemikaalid puhta joogiveega varustamiseks)?
  • Kas on plaan, mida teha vahendite tarneraskuste korra?