Omavalitsuse kriisivalmiduse KAS-küsimused

Elutähtsate teenuste ja teiste oluliste teenuste toimimine

1) Toidu- ja joogivee tagamine:

 • Kas on teada kriisi korral toidu ja joogivee osas abi vajavate elanike asukohad?
 • Kas on plaan, kuidas tagada elanikele puhast joogivett, juhul kui olemasolevad lahendused ei toimi? Kas on teada puhta joogivee alternatiivsed asukohad (allikad, kaevud) ja on olemas plaan nende kasutamiseks?
 • Kas on plaan, kuidas vajadusel laiali jagada toiduabi - kus seda teha, kuidas korraldada logistikat, kuidas arvestust pidada jms?

2) Transpordi korraldamine:

 • Kas on teada, kuidas korraldada kriisiaegset transporti (kas on teada koostööpartnerid, nende võimekused)?
 • Kas on teada transpordi ettevõtete 24/7 kontaktid?

3) Kütus:

 • Kas on teada lähimad statsionaarse generaatoriga varustatud tanklad?
 • Kas on teada, millistel tanklatel on generaatoriga ühendamise võimekus?
 • Kas on olemas plaan, kuidas tagada kriitiline kütusevaru (logistika; hoiustamine)?

4) Elektrivarustus:

 • Kas olete koostöös Elektrilevi suurkliendihalduriga kontrollinud üle elektrivarustuse seisukohalt prioriteetsete objektide nimekirjad?

5) Kariloomad:

 • Kas on teada farmide (sh nii linnud kui loomad) asukohad?
 • Kas farmipidajatel on söödavaru või plaan, kust saab söödavaru?
 • Kas farmipidajad teavad alternatiivseid veevõtu kohti loomade jootmiseks?

6) Küberturvalisus:

 • Kas Riigi Infosüsteemide Ametile on määratud kontakt küberohtude kiireks tuvastamiseks?
 • Kas kõigis seadmetes on vajalikud turvauuendused installeeritud?
 • Kas kasutusele on võetud infoturbe meetmed?
 • Kas määratud kohtades kasutatakse mitmikautentimist?

7) Kriitiliste tegevuste personal:

 • Kas on plaan, kuidas kriisi korral prioriseerida tegevusi (sh vähendada ülesannete täitmise mahtu või peatada mõne ülesande täitmine, et suunata vabanev ressurss prioriteetsete ülesannete täitmisele)?
 • Kas on plaan, kuidas töötajatele kohaldada vajadusel summeeritud tööaega või valveaega?