Vabatahtlikud

Vabatahtliku päästja algväljaõpe

Vabatahtliku päästja esimese astme koolituse eesmärk on omandada vabatahtliku päästja tööks, eelkõige ennetustööks, vajalikud algteadmised ja oskused. Teoreetilist osa saab läbida e-õppena, praktiline osa läbitakse kontaktõppena piirkondlikus päästekeskuses.

Vabatahtliku päästja esimese astme koolituse läbinud inimene:

  • oskab iseseisvalt läbi viia päästealast ennetustööd
  • teab, kuidas päästeametniku korraldusel ja koos temaga päästetööl osaleda
  • teab ja oskab päästeametniku korraldusel ja koos temaga rakendada meetmeid - valdusesse sisenemine ja vahetu sund
  • teab, millised on Päästeameti ülesanded ja vastutusala
  • oskab käsitseda esmaseid tulekustutusvahendeid
  • teab võimalusi, kuidas osaleda erinevatel õnnetustel abijõuna

Vabatahtliku päästja esimese astme koolituse teooria osa saab läbida Harno Moodle keskkonnas. Selleks on vaja registreerida Harno Moodle kasutajaks, sisse logida ja üles otsida kursus „Vabatahtliku päästja I astme teoreetiline osa“ (kursuse võti: VPEsimeneAste).

Kui oled teooria osa läbinud ja soovid jätkata vabatahtlikuks päästjaks saamise protsessi, siis võta ühendust oma piirkonna vabatahtlike koordinaatoriga ja leppige kokku edasised tegevused praktika läbimiseks.

Vabatahtlikud päästjad