Vabatahtlikud

Vabatahtlikuks päästjaks saamine

Vabatahtlikuks päästjaks saamiseks vajalikud nõuded ja isikuomadused:

  • oled vähemalt 18-aastane
  • aus, kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline, sealhulgas võimeline langetama otsuseid iseseisvalt oma pädevuse piires ja võimeline nägema ette otsuste tagajärgi
  • oled võimeline töötama stabiilselt ja tulemuslikult pingeolukorras ning oskad teha meeskonnatööd
  • hea suhtlemisoskusega
  • läbinud vabatahtliku päästja esimese astme koolituse

Vajalikud dokumendid:

  1. taotlus
  2. ID-kaardi koopia
  3. digitaalne dokumendifoto
  4. esita tervisetõend (sobivad nt mootorsõidukijuhi, relvaloa taotleja, päästeteenistuja I-IV grupi, tegevväelase, politseiametniku, vanglateenistuse ametniku, vabatahtliku merepäästja või abipolitseiniku tervisetõend)

Dokumendid esita oma piirkonna vabatahtlike koordinaatorile.

Vabatahtlik tulekahjul