Kemikaaliohutuse teenuse piirkonnad ja inspektorid

Alates 01.01.2022 muutub Päästeameti kemikaaliohutuse kontrolli teenuse osutamine

Põhja päästekeskuse piirkonna alla kuuluvad ohtlikud ettevõtted ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted, mis jäävad järgmistesse maakondadesse: Harju, Lääne, Rapla, Järva, Pärnu, Hiiu ja Saare maakond.

Põhja päästekeskuse inspektorite kontaktid:

Ida päästekeskuse piirkonna alla kuuluvad ohtlikud ettevõtted ja suurõnnetuse ohuga ettevõtted, mis jäävad järgmistesse maakondadesse: Ida-Viru, Lääne-Viru, Jõgeva, Viljandi, Tartu, Põlva, Valga ja Võru maakond.

Ida päästekeskuse inspektorite kontaktid:

Kemikaaliohutuse teenuse piirkonnad ja inspektorid

Kemikaaliohutuse kontrolli teenuse kohta käivate küsimuste või ettepanekute korral võtta ühendust ohutusjärelevalve osakonna eksperdiga: