JVIS kaudu dokumentide esitamine

Kemikaaliseaduse kohaseid dokumente võib esitada digitaalselt allkirjastatult allkirjaõigusliku isiku poolt (elektrooniline esitamine) kui ka paberkandjal, kuid soovitame edaspidi teha seda läbi Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (edaspidi TTJA) infosüsteemi JVIS (https://jvis.ttja.ee/).

Kõik suurõnnetuse ohuga ja ohtlikke ettevõtete (käitised) esindajad (käitajad) saavad kasutada TTJA infosüsteemi JVIS kemikaalide moodulit, mille kaudu on võimalik esitada käitamisloa taotlust ning vastavalt kategooriale kemikaaliseaduse kohaseid dokumente.

Võimalik on kasutada spetsiaalset vormi või edastada dokumendid PDF-failina:

  • Käitamisloa taotluse, teabelehe ja hädaolukorra lahendamise plaani jaoks on välja töötatud vormid ning JVIS keskkonnas saavad neid otse täita ja esitada kõik suurõnnetuse ohuga ja ohtlikud ettevõtted.
  • Ohtlikud ettevõtted, kelle tegevusalaks on tankla või gaas, saavad lisaks etteantud vormile täita ja esitada JVIS keskkonnas ka riskianalüüsi.
  • Teised suurõnnetuse ohuga ja ohtlikud ettevõtted peavad riskianalüüsi või ohutusaruande üles laadima JVIS keskkonda ning esitama PDF-failina.
  • B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte peab ohutuse tagamise süsteemi kirjelduse ning kõik suurõnnetuse ohuga ja ohtlikud ettevõtted riskianalüüsi kokkuvõtte üles laadima JVIS keskkonda ning esitama PDF-failina.

TTJA infosüsteemi on lisatud olemasolevate suurõnnetuse ohuga ja ohtlike ettevõtete algandmed. Seetõttu sisse logides võib teil olla olemas juba mõningane info, kuid kõik dokumendid tuleb keskkonda lisada (kasutades selleks ettenähtud vormi või laadides üles PDF-faili) algusest peale.

Juhised

Dokumentide koostamise üldised juhised: https://www.rescue.ee/et/ueldinfo.

TTJA infosüsteemiga JVIS seotud juhised: