Uurimisteemad

Allpool on esitatud murede või probleemide (nn uurimisteemade) loetelu, millede põhjalikumast kirjeldamisest või uurimisest ollakse Päästeametis huvitatud ja millede hulgast on rakenduskõrgkoolide ja ülikoolide õppuritel võimalik valida endale meelepärane.

Kui loetelus leidub mõni uurimisteema, mis ei jäta ükskõikseks, siis kirjuta sellest aadressile teadus@rescue.ee. Eelnevalt tasub tutvuda ka Ülo Vooglaiu käsitlusega probleemist, mille leiab raamatust: „Elanikust kodanikuks. Käsiraamat isemõtlejale“.

Iga uurimisteema kohta on loetelus märgitud:

  • nimetus – murele või probleemile pandud tinglik nimetus;
  • tänane olukord – tänase (tegeliku) olukorra esialgne lühikirjeldus;
  • soovitav olukord – soovitava (vajaliku) olukorra esialgne lühikirjeldus;
  • tasand – regulatsiooni- või juhtimistasand, mille ulatuses oleks vaja uurimisteemat käsitleda;
  • otstarve – kirjelduse või uuringu tulemuse otstarbe kirjeldus e. milleks selle tulemusi kasutatakse (nt tegevuspraktika täiustamiseks, materjaliks uuele uuringule, õppematerjalina õppes vms);
  • eelistatud õppeaste – õppeaste, millel õppiv õppur on eelistatult oodatud uurimisteemat käsitlema (samas, välistatud ei ole ükski õppeaste);
  • seisund – info selle kohta, kas keegi juba uurimisteemat käsitleb (sellega tegeleb) või veel mitte;
  • aegumine – kuupäev, mille saabumisel uurimisteema kaotab aktuaalsuse.

Uurimisteemade loetelu

Uurimisteema käsitlemisel võib vaja minna andmeid Päästeameti kohta. Nende väljastamine toimub sellekohase korra alusel.