Elektrigeneraatori paigaldamise ja kasutamise juhend

Generaator kodumajapidamises

Siit leiad juhised kodumajapidamises kasutatavate generaatorite kohta. NB! Võta aluseks tootja paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhis.
 

 • Vali generaatori kasutamiseks välja sobiv koht.
 • Paigaldamiseks vali tasane ja stabiilne aluspind.
 • Tööks kasutatav generaator peab olema maandatud.
 • Kasuta ainult töökorras generaatorit.
 • Ära kasuta generaatorit põlevmaterjalide lähedal.
 • Ära kasuta generaatorit niiskes või märjas keskkonnas.
 • Jälgi, et generaatori heitgaasid ei liiguks õhuvooludega õuest siseruumidesse ja põlevmaterjalid paikneksid kuumadest pindadest ohutus kauguses.
 • Hoidu generaatori ülekoormamisest ja ära ületa generaatori lubatud nominaalvõimsust.
 • Ära hoia kütusevaru generaatori vahetus läheduses ja jälgi, et kütusetaara ei lekiks.
 • Pea meeles, et töötavat generaatorit ei tohi tankida. Tankida tohib vaid jahtunud mootoriga generaatorit.
 • Hoolitse selle eest, et kõik generaatori kasutajad teaksid, kuidas ohutult generaatorit kasutada ja oleksid kursis, kelle poole küsimuste või tehniliste riketega pöörduda.
 • Kui tekib vajadus generaatori kasutamiseks siseruumides või rõdul, uuri, kas tootja paigaldus- ja kasutusjuhendis on see lubatud. NB! Siseruumidest on kindlasti vaja tagada heitgaaside välja tuulutamine.
 • NB! Generaatori kasutamisel jälgi, et siseruumidesse ei koguneks vingugaasi. Vingugaas on tervisele ohtlik gaas, mis on nähtamatu ning lõhnatu - loe lisa vingugaas.eePaigalda vingugaasiandur!
 • Generaatori juures pikendusjuhtme kasutamisel jälgi, et see oleks poolilt täielikult maha keritud. Lahtikerimata juhe võib üle kuumeneda ning põlema süttida.