Elektrigeneraatori paigaldamise ja kasutamise juhend

Üldist

Hädaolukorraks valmistumise ja energiakindluse tagamiseks on hakatud senisest enam soetama elektrigeneraatoreid ning on tekkinud küsimusi, kuidas neid paigaldada ning kasutada nii, et ka ohutus oleks tagatud. Päästeamet koostas ohutusjuhendi, kus peamistele asjadele vastused võib leida. Juhend on abimaterjaliks elektrigeneraatori soetamisel, paigaldamisel ja kasutamisel. Toodud on peamised ohutusnõuded hoonesse paigaldatavate ehk statsionaarsete generaatorite kui ka kodumajapidamises kasutatavate generaatorite kohta.

NB! Jälgi hoolikalt tootjapoolseid paigaldus-, kasutus - ja hooldusjuhendeid. Vajadusel pöördu täpsustava info saamiseks tootja esindaja poole.

Enne generaatori ostu

  • Selgita välja, milliseid elektriseadmeid hädaolukorras vajad.
  • Arvuta välja vajalike seadmete elektrivajadus.
  • Juhul kui soovite generaatoriga ühendada elektroonikaseadmeid, peab olema generaatorile märgitud AVR (automaatne pingeregulaator) kui seda märget ei ole, siis tohi elektroonikaseadmeid generaatoriga ühendada.
  • Mõtle hästi läbi, millises kohas hakkad generaatorit kasutama. Kohtkindla generaatori puhul uuri, millise ruumi tingimused sobivad generaatori paigaldamiseks. Jälgi, kas generaator on mõeldud kasutamiseks siseruumides või õues. Siseruumidesse mõeldud generaatorid ei talu muutlikke ilmastikutingimusi ja niiskust.
  • Statsionaarse generaatori paigaldamise korral uuri kohalikust omavalitsusest, kas on vaja esitada Ehitisregistrisse ehitusteatis

Lae alla täispikk pdf formaadis juhend eesti keeles SIIT ja vene keeles SIIT.