Sümboolika

Embleem

Päästeameti embleem

Päästeameti embleem on Riigikantseleis registreeritud alates 2003. aasta 18. oktoobrist. Embleemina kasutatava märgi motiiv on olnud traditsiooniliseks Euroopa tuletõrje sümboliks juba 19. sajandist ning selle põhimõtteks on, et igal tipul on oma eriline tähendus: tunne, vaprus, ühtekuuluvus, tähelepanelikkus, vastupidavus, lojaalsus, osavus ja teadmised-oskused. Embleemi keskel mustal sõõril on riigivapi kujutis. Sõõri ümbritseb hõbedaste servadega punane rõngas. Rõnga ülemisel poolel on hõbedaste tähtedega kiri “PÄÄSTEAMET”. Rõnga alumise poole keskel on oranžil sõõril sinine kolmnurk, mis sümboliseerib rahvusvahelist kodanikukaitset. Oranžist sõõrist mõlemale poole jäävad kaks kuldset tammelehte.

Embleemi fooniks on alati valge, punane või must täistoon. Alati on soovistulik kasutada embleemi värvilist varianti, kui see ei ole tehnilistel põhjustel võimalik, on võimalus vahetada märk ühevärvilise joongraafikas versiooni vastu.

NB! Kõikidel reklaammaterjalidel (sh ennetuse- ja ohutuspäevade kutsed vms) kasutada vaid Päästeameti logo.

Embleemi kasutatakse:

 • teenistujate (mitte asutuse juhi) eestikeelses protokollilises suhtluses, näiteks diplom, tänukiri, kutse, tänukaart, märkmepaber, visiitkaart, e-kirja signatuur
 • PowerPointi esitlustel
 • kontoritarvetel, näiteks dokumendikaaned ja -mapp, märkmik, märkmepaber, igapäevane ümbrik
 • fotoseinal
 • sõidukitel ja järelhaagistel
 • ametlikel riietel

Laadi alla siit: 
Värviline embleem:  PNG-versioon   PDF-versioon

 


Must joongraafika embleem  
Ühevärviline embleem

Meediumitel, kus ei ole tehnilistel põhjustel võimalik kasutada Päästeameti täisvärvides embleemi, on alternatiiviks joongraafikas embleem. Joongraafikat võib asetada mistahes selget loetavust tagavale foonile.

Ühevärvilist embleemi kasutatakse:

 • kontoritarvetel, näiteks dokumendikaaned ja -mapp, märkmik, märkmepaber, igapäevane ümbrik
 • ametlikel riietel
 • meenetel
 • PowerPointi esitlustel
 • fotoseinal

Laadi alla siit:

Must-valge embleem:   PNG-versioon   PDF-versioon

Must joongraafika embleem:   PNG-versioon   PDF-versioon

Valge joongraafika embleem:   PNG-versioon   PDF-versioon