Sümboolika

Vabatahtliku pääste logo

Vabatahtliku pääste logo eelistatud värviversioon on värviline logo positiivis, kus valgel taustal on sümbolite põhivärvid kuld ja must. Ühevärvilised versioonid on kasutamiseks juhul, kui tehniliselt pole võimalik kasutada värvilist logo. Sel juhul tuleb vabatahtliku pääste ühevärvilise logo kõrval kasutada päästeameti embleemi ühevärvilist versiooni.
 

VPK logo värvid

Päästeameti embleemi ja vabatahtliku pääste logo kasutamine koos vabatahtliku päästekomando nimega

Päästeameti embleem ja VPK logo
Päästeameti embleemi ja vabatahtliku pääste logo kasutamisel koos vabatahtliku päästekomando nimega tuleb alati lisada ka tunnuslause „Ühtne päästevõrgustik“.

Embleem ja logo paiknevad alati vasakul ning vabatahtliku päästekomando nimi koos tunnuslausega paremal pool. Päästeameti embleemi ja vabatahtliku pääste logo koos vabatahtliku päästekomando nime ja tunnuslausega kasutatakse näiteks vabatahtlike päästjate poolt loodud tehisliuväljadel, ennetusmaterjalidel ja muudel infokandjatel koos Päästeameti embleemiga.
 

VPK logo ja Päästeameti embleem koos lühike

Kui tehniliselt ja kujunduslikult ei ole võimalik põhiasetusega logo kasutada, siis on lubatud kasutada alternatiivse asetusega logo.

Sobimatu kasutuse näited