Sümboolika

Korporatiivsed värvid

Päästeameti tunnusvärvid on tuletatud Päästeameti embleemist, milles on kasutatud traditsioonilisi tuletõrje ja päästeteenistuse toone. Graafikutes ja illustratsioonides on soovitatav lähtuda Päästeameti 4 põhivärvist ja lisavärvide vajadusel kasutada antud värvide selgelt eristatavaid pooltoone.Päästeameti korporatiivsed värvid