Tuleohutusülevaatuste KKK

Millistes hoonetes on vaja tuleohutusülevaatus teha?

Millistes hoonetes tuleb teha tuleohutusülevaatus?
Tuleohutusülevaatus tuleb iga kolme aasta tagant teha:
1) büroohoones pindalaga üle 750 m2;
2) tööstus- ja laohoones pindalaga üle 1000 m2;
3) garaažis pindalaga üle 1000 m2.

► Kes peab tuleohutusülevaatust korraldama?
Tuleohutusülevaatust korraldab hoone valdaja. Kui on mitu valdajat, korraldab hoone omanik.

 Mulle kuulub korter hoones, kus asuvad ka büroopinnad. Kas selles hoones tuleb teha tuleohutusülevaatus?

Jah, kui selle hoone peamine kasutusotstarve Ehitisregistri järgi on büroohoone. Ülevaatuse käigus kontrollitakse ehitise kõiki osasid ja hoonet tervikuna välja arvatud eluruume. Ülevaatus tuleb teha ka siis kui  hoones on ka teisi kasutajaid ning muul otstarbel kasutatavaid pindasid.

► Kui ehitises tegutsevad asutused, kellest osad vastavad tuleohutusülevaatuse tingimustele ja osad enesekontrolli aruande esitamise tingimustele, siis kuidas peab käituma?

Kui hoone kuulub tuleohutusülevaatuse kohuslaste hulka siis enesekontrolli tuleohutuse aruannet ei ole vaja esitada. Lähtuda tuleb Ehitisregistrisse kantud peamisest kasutamise otstarbest.

Näide 1: ehitise peamine kasutamise otstarve on büroohoone 7000m2, aga sellest 1000m2 on kauplus. Kogu hoonele tuleb tellida tuleohutusülevaatus, enesekontrolli aruannet ei pea esitama.

Näide 2: tegu on 1500m2 tööstushoonega, kus tegutseb ka 800m2 büroohoone. Tuleohutusülevaatuse käigus kontrollitakse mõlemat hoone osa, enesekontrolli aruannet ei pea esitama.

Näide 3: peamine kasututamise otstarve on eluhoone, aga 1. korrusel on 1000m2 büroo. Tuleohutusülevaatust ei pea tegema.

Millistes hoonetes ei pea tuleohutusülevaatust tegema?
Ülevaatust ei pea tegema:
• hoones, mis on kõrgem kui 28 meetrit
• ohtlikus ettevõttes kemikaaliseaduse § 21 lõike 3 tähenduses;
• suurõnnetuse ohuga ettevõttes kemikaaliseaduse § 21 lõike 4 tähenduses.

Minule kuulub tootmishoone, mida eelmisel aastal kontrollis Päästeameti inspektor. Kas pean ikkagi tellima tuleohutusülevaatuse?

Jah, tuleohutusülevaatus tuleb tellida vaatamata sellele, et inspektor käis eelneval aastal kontrollimas.

Sain teavituse, et pean enda laohoonele tellima tuleohutusülevaatuse aga tegelikult on hoone kasutusel mööblipoena. Mida teha?

Kui hoone on Ehitisregistris kirjas laohoonena on vaja tuleohutusülevaatus tellida. Ülevaatuse kohustusest vabanemiseks ja andmete korrastamiseks tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse poole. Peale kasutamise otstarbe muutmist ei ole vaja tuleohutusülevaatust tellida.

Tootmisettevõtte territooriumil asub mitu tootmishoonet ja gaasimahuti, mis kuulub suurõnnetuse ohuga ettevõtete hulka. Kas tootmishoonetele on vaja tellida tuleohutusülevaatus?

Tuleohutusülevaatust tellima ei pea. Tuleb esitada enesekontrolli tuleohutusaruanded.