Tuleohutusülevaatuste KKK

Millistes hoonetes on vaja tuleohutusülevaatus teha?

Millistes hoonetes tuleb teha tuleohutusülevaatus?
Tuleohutusülevaatus tuleb iga kolme aasta tagant teha:
1) büroohoones pindalaga üle 750 m2;
2) tööstus- ja laohoones pindalaga üle 1000 m2;
3) garaažis pindalaga üle 1000 m2.

► Kes peab tuleohutusülevaatust korraldama?
Tuleohutusülevaatust korraldab hoone valdaja. Kui on mitu valdajat, korraldab hoone omanik.

► Kui ehitises tegutsevad asutused, kellest osad vastavad tuleohutusülevaatuse tingimustele ja osad enesekontrolli aruande esitamise tingimustele, siis kuidas peab korraldama tuleohutusülevaatust?
Tuleohutusülevaatuse käigus hinnatakse ehitises toimuva tegevuse vastavust ehitise peamisele kasutusviisile, kusjuures segakasutusviisiga ehitise puhul kontrollitakse ehitise kõiki osasid.
Seega tuleb võtta aluseks peamise kasutusotstarve, mis on kirjas Ehitisregistris.

Kui tuleohutusülevaatuse tegemise nõudega enam enesekontrolli aruande esitamise kohustust ei kehti, kuid nendes ehitises tegutsevad asutused, mis peaksid endiselt olema enesekontrolli aruande esitamise kohuslased, siis tuleohutusülevaatuseks valitakse ehitis Ehitisregistris oleva registreeringu järgi (peamine kasutamise otstarve)


Näide 1: ehitise peamine kasutamise otstarve on büroohoone 7000m2, aga sellest 1000m2 on kauplus. Kogu hoonele tehakse tuleohutusülevaatus, enesekontrolli aruannet ei pea esitama.


Näide 2: tegu on 1500m2 tööstushoonega, kus tegutseb ka 800m2 büroohoone. Tuleohutusülevaatuse käigus kontrollitakse mõlemat hoone osa, enesekontrolli aruannet ei pea esitama.


Näide 3: peamine kasutusviis on eluhoone, aga 1. korrusel on 1000m2 büroo. Tuleohutusülevaatust ei pea tegema.
 

Millistes hoonetes ei pea tuleohutusülevaatust tegema?
Ülevaatust ei pea tegema:
• hoones, mis on kõrgem kui 28 meetrit
• ohtlikus ettevõttes kemikaaliseaduse § 21 lõike 3 tähenduses;
• suurõnnetuse ohuga ettevõttes kemikaaliseaduse § 21 lõike 4 tähenduses.