Tuleohutusülevaatuste KKK

Muud küsimused

Kas tuleohutusülevaatusele lisaks tuleb teha ka enesekontrolli tuleohutusaruanne?

Ehitise valdajad ja omanikud, kes peavad korraldama kord kolme aasta jooksul tuleohutusülevaatuse tegemise, ei pea esitama enesekontrolli tuleohutusaruannet. Küll aga tuleb nendes ehitistes koostada tulekahju korral tegutsemise plaan ja neis tuleb vähemalt kord aastas läbi viia tulekahjuõppus.