Tuleohutusülevaatuste KKK

Millised tähtajad kehtivad?

Mis on esmakordse tuleohutusülevaatuse tellimise tähtaeg?

  • Büroohooned- hiljemalt 1. jaanuar 2023.
  • Tööstus ja laohoonete kohta esitatakse akt hiljemalt 1. jaanuar 2024.
  • Garaažide kohta esitatakse akt hiljemalt 1. jaanuar 2025.

Kuidas tuleb toimetada portaalis, kui avastatakse puudused, mis saavad 30 päeva jooksul likvideeritud? Kas ülevaatuse tegija saab need panna akti kavandisse portaalis kirja ja edastada omanikule?
Kui avastatakse puudused, siis ei pea 30 päeva möödumist ootama jääma, vaid võib kohe peale ülevaatuse tegemist koostada akti ning edastada see omanikule. Kui puudused saavad likvideeritud, siis saab hiljem alati teha juurde märke, et puudus on likvideeritud.