Tuleohutusülevaatuste KKK

Portaali kasutamine

Kas spetsialiste (tuleohutusülevaatuse tegijaid) saab portaali juurde lisada?
Spetsialiste juurde lisada ei saa. Ainult tuleohutusspetsialist, tase 5 või tuleohutusekspert, tase 6 saavad portaali sisse logida. Süsteem ise kontrollib, kas kutse on olemas või mitte.

► Kuidas tuleb toimetada portaalis, kui avastatakse puudused, mis saavad 30 päeva jooksul likvideeritud? Kas ülevaatuse tegija saab need panna akti kavandisse portaalis kirja ja edastada omanikule?
Kui avastatakse puudused, siis ei pea 30 päeva möödumist ootama jääma, vaid võib kohe peale ülevaatuse tegemist koostada akti ning edastada see omanikule. Kui puudused saavad likvideeritud, siis saab hiljem alati teha juurde märke, et puudus on likvideeritud.

► Ülevaatuse vormil küsitakse, kas ehitis vastab Ehitisregistri andmetele. Kui detailselt peab seda ülevaatuse tegija hindama? Kas piisab, kui vaadata Ehitisregistri üldandmeid (kasutamise otstarve, pindala jms)?
Tuleks kontrollida eelkõige hoone esmaseid parameetreid (nt kasutusviis, kasutamise otstarve, netopind, ehitusaasta jne) ehk siis peamiselt neid andmeid, millele kuvatakse portaalis EHR väärtust.

► Ehitisregistrist tulevad ehitise andmed eeltäidetult üle, aga maa-aluste korruste arv ei tule üle ja kui ise sinna sisestada arv, siis ütleb, et on vale, kui see Ehitisregistri numbriga ei ühti.
Ehitisregistri väärtust me keldrikorruste arvuga ära sidunud ei ole. Ehitisregistriga seotud on ainult maapealsete korruste arv. Kui tekib probleem, siis anda meile teada, millise ehitisega on tegu, mis kell probleem tekkis ning võimalusel lisada screenshot.

 

► Kuidas tõlgendada aktis „olemas“, „puudub“, „osaliselt puudub“, „ei ole kohustuslik“?
„Olemas“ tähendab, et süsteem või paigaldis on olemas, puudust ei ole. „Osaliselt puudub“ või „puudub“ tähendab, et süsteemi või paigaldist ei ole või ei ole olemasolu nõue terviklikult täidetud, loetakse puuduseks. „Ei ole kohustuslik“ tähendab, et süsteemi või paigaldist ei pea olema ning puuduseks seda ei loeta.

Kas omanikuna saab volitada teisi isikuid kasutama portaali?

Juriidilise isiku puhul näeb andmeid juhatuse liige/esindusisik. Omanikuna saate teisi inimesi portaali edasi kasutama volitada. Ka tuleohutusülevaatuse tegija saab portaali volitatud isikuid lisada.