Tuletõkkeuksed-KKK

Mis on tuletõkkeuks?

Uks koos selle juurde kuuluva lengi, linkide, hingede jm osadega, mis vastab tulepüsivusnõuetele ja on isesulguv ning takistab tulekahjuolukorras teatud aja jooksul tulelevikut ühest ruumist teise. Tuletõkkeuks aitab tulekahjuolukorras päästa inimeste elusid, tervist ja vara, takistades tule levimist ühest ruumist teise.

Tavaolukorras peab tuletõkkeust alati suletuna hoidma. Uksed, mida on erandjuhtudel vaja lahtisena hoida, peavad olema varustatud seadmega, mis sulgeb ukse tulekahjuhäire korral automaatselt.

Erandjuhul võib paigaldada katsetamata ja sertifitseerimata tuletõkkeukse (vanad renoveeritavad hooned, ülisuured või erikonstruktsiooniga uksed). Sel puhul tuleb sobiv lahendus leida iga konkreetse juhtumi kohta eraldi, kasutades kõlblikkuse hindamisel pädeva isiku ekspertarvamust.