Tuletõkkeuksed-KKK

Kui tihti on vaja tuletõkkeust hooldada?

  • Tuletõkkeuksega peab kaasas olema tootjapoolne kasutusjuhend, mis on seotud konkreetse ukse tüübi ja/või mudeliga.
  • Tuletõkkeukse hoolduse intervall ja tingimused on välja toodud tootjapoolses hooldusjuhendis.
  • Hooldusjuhend on osa üldisest kasutusjuhendist, kus peab lisaks olema näidatud ukse tootja, mudel, paigaldus- ja hooldusjuhend, sobivad sulused jm ukse lisatooted, tulepüsivusklass, viited ukse tulepüsivuskatsete standarditele, lubatud valmistusmõõdud jm oluline informatsioon.