Tuletõkkeuksed-KKK

Kuhu peab paigaldama tuletõkkeukse?

Üldjuhul peab tuletõkkeuks olema järgneva loetelu ruumide ja hoone teiste ruumide vahel:

 • evakuatsioonitrepikotta suunduvatel ruumidel, nt iga korruse koridorid büroohoonetes,
 • korteri välisuks, millest pääseb ühiskasutatavasse trepikotta,
 • saunakompleksi (leiliruum koos olmeruumidega) uks, v.a üksikelamus või korteris paiknev saun,
 • üle 10m2 laoruumil,
 • katlaruumil, kus gaasikütteseadmete koguvõimsus on rohkem kui 35 kilovatti ning vedel- või tahkekütteseadmete koguvõimsus on rohkem kui 25 kilovatti,
 • garaažil, v.a üksikelamu alla 60m2 pindalaga garaažid,
 • pööningul, v.a üksikelamu ja selle abihoonete pööningul,
 • keldril, v.a üksikelamu keldril,
 • majutushoonete majutusruumidel,
 • ventilatsiooniruumil, v.a juhul, kui ventilatsiooniagregaat teenindab ühte tuletõkkesektsiooni,
 • päästemeeskonna infopunktil, kõrghoone tuletõrje- ja päästevahendite juhtimiskeskusel ning tulekustutuse tugipunktil,
 • liftišahtil ja -masinaruumil,
 • lüüstamburil, mis on rajatud suitsu ja tuleleviku takistamiseks,
 • galeriil, mis ühendab erinevaid hooneid,
 • hoone elektrikilbid või ruumid, kus asuvad elektrikilbid, mille peakaitsmete summaarne nimivool on üle 100A ja nendest toidetakse rohkem kui ühes tuletõkkesektsioonis asuvaid seadmeid.

PS! Eespool loetletud ruumide uks, mille kaudu pääseb otse õue/välisõhku, ei pea üldjuhul olema tuletõkkeuks.