Tuletõkkeuksed-KKK

Kas teadsid, et tuletõkkeust on vaja hooldada?

  • Hoone omanik kohustatud hoolitsema selle eest, et kõik tuletõkkeuksed oleksid täielikult töökorras, teostama nende üle kontrolli ning laskma pädeval isikul teostada tuletõkkeuste regulaarset hooldust vastavalt tootjapoolsele hooldusjuhendile.
  • Hooldustööd peavad olema omaniku poolt dokumenteeritud.