Tuletõkkeuksed-KKK

Mida peab tuletõkkeuste puhul silmas pidama?

  • Tavaolukorras peab tuletõkkeust alati suletuna hoidma. Uksed, mida on erandjuhtudel vaja lahtisena hoida, peavad olema varustatud seadmega, mis sulgeb ukse tulekahjuhäire korral automaatselt.

  • Tuletõkkeukse sulgumisteel ei tohi olla sulgumist takistavaid esemeid, nt mööbel.

  • Tuletõkke-paarisustel, mille mõlemal ukselehel on sulgemisseadis, tuleb kasutada ukselehtede õiges järjekorras sulgemiseks sulgumisühtlustit.

  • Tuletõkkeukse sulgurit ei tohi omavoliliselt lahti ühendada.

  • Tuletõkkeukse sulgur ei ole kohustuslik korterite ja tavakasutuses lukustatuna hoitavate tehnoruumide ustel.

  • Kui tuletõkkeuks asub evakuatsiooniteel ning on kasutatav evakuatsiooniuksena, siis kehtivad sellele nii tuletõkkeuksele kui ka evakuatsiooniuksele kehtestatud nõuded (nt peab vastama kindlatele mõõtmetele, peab olema seestpoolt võtmeta avatav, peab avanema evakuatsiooni suunas, v.a alla 30 inimese evakuatsiooniks mõeldud uks jm nõuded).

  • Tuletõkkeuksed tuleb kinnitada tihedalt ja tugevalt tootjapoolse paigaldus- ja kasutusjuhendi kohaselt: ettenähtud kinnituste arvu ei tohi vähendada, paigaldamisel tuleb kasutada tootja paigaldusjuhendis toodud materjale ning järgida nende kasutusviisi.

  • Tuletõkke- ja evakuatsiooniukse nõuetele vastava paigalduse tõendamiseks peab töö teostaja koostama kaetud tööde akti.

  • Kui märkad tuletõkkeuksel mistahes kahjustusi või uks ei sulgu korralikult, teavita probleemist hoone haldajat.