Tuletõkkeuksed-KKK

Kes võib tuletõkkeustele hooldust teha?

  • Tuletõkkeust peab hooldama pädev isik, kellel on teadmised, oskused ja vahendid ukse hooldamiseks ning kes omab õigust tuletõkkeuste hooldus- ja remonttööde teostamiseks.

  • Hooldaja osas soovituste saamiseks võib alati tuletõkkeukse tootja poole pöörduda.